นักศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว ศึกษาดูงาน ณ. สวนส้มวังกานิลและสวนส้มไร่ยอดดอย

วิชาศึกษาดูงาน 1407752 Farm and Industrial Visit เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 ของนักศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยอาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจและอาจารย์ ดร.นิรมล สันติภาพวิวัฒนา ได้พานักศึกษาบัณฑิตไปศึกษาดูงาน ณ. สวนส้มวังกานิลซึ่งปลูกส้มพันธ์สายน้ำผึ้งเป็นหลักและเกรฟฟรุ๊ต (grapefruit) และยังได้ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ณ. สวนส้มไร่ยอดดอย ซึ่งปลูกส้มสายพันธุ์รอยัลฟรีมองต์ (Royal Fremont ) ที่มีรสชาติที่เปรี้ยวนำเล็กน้อยแล้วหวานฉ่ำ สีส้มเข้มเปลือกบาง มีกลิ่นที่หอมสดชื่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสมือนส้มนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งขายทั่วประเทศ คณะดูงานขอขอบคุณ คุณศศินันท์ พึ่งโพธิ์ (คุณแหม่ม) และทีมงานที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ให้ความรู้รวมถึงดูแลเรื่องการดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณ คุณฝนและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่กรุณาให้ความรู้คณะดูงานในเรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการบรรจุส้มฟรีมองต์ โดยนักศึกษาบัณฑิตได้มีโอกาสในการวิเคราะห์คุณภาพส้มที่ดีหรือส้มที่อาจมีอาการผิดปกติเนื่องจากความไม่สมดุลปุ๋ย เช่นธาตุไนโตรเจน นักศึกษาได้ทดลองบรรจุด้วยตัวเอง คุณภาพส้มฟรีมองต์ที่นี่จัดว่าดีเยี่ยม ขอขอบคุณทางสวนที่มอบส้มมากลับให้ด้วย ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้
หมายเหตุ การให้ปุ๋ยเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ปุ๋ยแต่ละชนิดช่วยบำรุงแตกต่างกัน เช่น ไนโตรเจน (Nitrogen) และฟอสฟอรัส (Phosphorus) ช่วยกระตุ้นให้ส่วนต่างๆ ของต้นส้มเจริญเติบโต ซึ่งต้องควบคุมให้ในปริมาณที่พอดี ถ้าให้มากจนเกินไป จะทำให้ขนาดผลส้มโตเกินไป เปลือกมีความหนา เนื้อส้มฟ่าม มีรสชาติเปรี้ยว และน้ำส้มมีน้อย ส่วนสังกะสี (Zinc) มีความสำคัญในการสร้างคลอโรฟิลล์ หากให้น้อยเกินไป จะทำรากไม่แข็งแรง ผลส้มไม่ติดต้นส้ม แต่หากมากเกินไปจะทำให้ขนาดของผลเล็กลง คุณภาพต่ำ น้ำน้อยรสชาติไม่ดี
เครดิต #สวนส้มไร่ยอดดอย จำหน่ายส้มสายน้ำผึ้ง ส้มฟรีมองต์ และส้มโอเชี่ยน (ไม่เคลือบแว็กซ์)