เชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย #เริ่มต้นอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ผลงานใน World Class Journal” (Ep.2)

📢 สำนักวิชาอุตสาหกรรเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย “เริ่มต้นอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ผลงานใน World Class Journal” (Ep.2)
🎯 วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
✍️ วิทยากรโดย รศ. ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฟรี!!โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Highlighted:

– Rules for responding to the reviewers & editors

– Tips to enhance your citation number

มาพบกันกับEp.2 เน้นประเด็นการเลือกวารสารและเทคนิคเพื่อพิชิตใจ Reviewer และ Editor

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR-code
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/4268522277...
Meeting ID: 426 852 2277
Passcode: HH4BCT