นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 76 คน ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยได้ร่วมกันทาสีแทงค์น้ำ ห้องน้ำหญิง เตรียมแปลงเพาะปลูก ทาสีเส้นสนามกีฬา ทำความสะอาดห้องน้ำ พื้นอาคารอเนกประสง รวมถึงกวาดใบไม้บริเวณด้านหน้าของโรงรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ สำนักวิชาฯ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยาที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรม มา ณ ที่นี้