เชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “ทุน Research and Innovation จาก EU โอกาสที่น่าสนใจสำหรับ นักศึกษา นักวิจัย และ ผู้ประกอบการ”

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 – 17.30 น.
บรรยายออนไลน์ ผ่าน ZOOM meeting :
Meeting ID 929 6385 8847
Pass code 655764