สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการศึกษา ผ่าน “กองทุนเพื่อการศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการศึกษา ผ่าน “กองทุนเพื่อการศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)  ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวจะใช้ในการจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรที่เปิดสอนในสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การบริจาค:

1.ผู้บริจาคสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชื่อบัญชี (เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา)  เลขที่บัญชี 672-0-11709-9  หรือพร้อมเพย์ผ่าน QR Code ที่ระบุในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

2.ผู้บริจาคกรอก “แบบแจ้งความจำนงบริจาคเงิน” พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน และส่งข้อมูลที่ E-mail :  agro-industry@mfu.ac.th

  1. สำนักวิชาฯ ตรวจสอบข้อมูล และจัดส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาค ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบแจ้งความจำนงบริจาคเงิน

แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุน:

https://drive.google.com/file/d/1PYGGBK_Ch7RJj5APzrOpDyGPbMzl39dy/view?usp=sharing

สอบถามเพิ่มเติม :

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร 053-916737