สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล. ให้การต้อนรับตัวแทนจาก Mendel University in Brno สาธารณรัฐเช็ก

เช้าวันนี้ (วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566) คณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง ประกอบไปด้วย ผศ. ดร. มัชฌิมา นราดิศร ผศ. ดร. ณัฏยา คนซื่อ ผศ. ดร. จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล และ ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ ดอนลาว ให้การต้อนรับ Mgr. Lukáš Kala, Ph.D. ตำแหน่ง Head of the International Relations Office, Mendel University in Brno สาธารณรัฐเช็ก ที่ให้เกียรติมาเยือนสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการนี้ได้เข้าร่วมหารือความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนและกิจกรรมทางวิชาการด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสถาบันทั้งสอง หลักสูตรระยะสั้น การเข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดับต่างๆ จากนั้นทีม มฟล. ได้พาเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง