สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจัดงานคืนสู่เหย้า Agro-Industry MFU 2023 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566

ในโอกาสครบรอบ 25 ปี สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานคืนสู่เหย้า Agro-Industry MFU 2023 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 เพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมาพบปะสังสรรค์และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าของสำนักวิชาให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน
ในนามสำนักวิชาฯ ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกรุ่นที่ได้เข้าร่วมงานและสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัฏฐพล อิสสระ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 11 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในครั้งนี้