สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ณัฏยา คนซื่อ

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ ที่ได้รับให้ดำรงดำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป