สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรร่วม 2 ปริญญากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรร่วม 2 ปริญญากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น โดยหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่

ปริญญาโท

  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (MSc in Food Science and Technology) สามารถรับปริญญาร่วมกับ Chiba University, Shinsu University หรือ Kagoshima University
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว (MSc in Postharvest Technology and Innovation) สามารถรับปริญญาร่วมกับ Chiba University หรือ Shinsu University

ปริญญาเอก

  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (PhD in Food Science and Technology) สามารถรับปริญญาร่วมกับ Chiba University

เรียนจบได้ปริญญา 2 ใบ ด้วยระยะเวลาเท่าเดิมและค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตรานักศึกษาไทยในคุณภาพระดับสากลและนักศึกษาต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ในประเทศญี่ปุ่น
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อร่วมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและความเป็นนานาชาติไปกับเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม:

โทร 053-916738

อีเมลล์

  • nattaya.kon@mfu.ac.th (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  • wirongrong.ton@mfu.ac.th (เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว)

Facebook Agro-Industry MFU

ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล