เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Print

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

▶️ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

เรียนรู้เกี่ยวกับ :
 การเกษตรยุคใหม่
 เทคโนโลยีรักษาความสด
 ผลิตผลที่เพิ่มมูลค่า
 บรรจุภัณฑ์ฉลาด
 โลจิสติกส์

📌 กำหนดการรับสมัครออนไลน์:
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562

รายละเอียดประกาศรับสมัคร: http://bit.ly/2zCr7d6