กิจกรรมภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) programme ณ Universiti Sain Malaysia(USM) ประเทศมาเลเซีย

นางสาวธิดารัตน์ พูลศรี และ นางสาวอัจฉริยา ลีเยี่ยมสกุล นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้เดินทางไปศึกษาที่ Universiti Sain Malaysia(USM) ประเทศมาเลเซีย ภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) programme เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ( 3 กุมภาพันธ์ 2561 – 6 มิถุนายน 2561) การไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างแดน การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมรวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป อีกทั้งได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานวิจัยในต่างแดน พร้อมกับการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไปในตัว

เมื่อถามถึงความประทับใจในการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ทั้งสองได้กล่าววว่า ประทับใจในความเป็นมิตรและความมีน้ำใจของนักศึกษา USM พร้อมทั้งได้พัฒนาตัวเองมากขึ้น ได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ทั้งการใช้ชีวิต การวางแผนการทำงานวิจัย การบริหารจัดการเวลาให้เป็นระบบ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน