นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Exchange Program

 

นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวงจำนวน 10 คน ได้แก่

 1. นางสาว นาซุฮา บุญญามีน
 2. นางสาว เอเชีย เปรินทร์
 3. นางสาว เจตปรียา รีฮาเซ็น
 4. นางสาว ศรัณย์ชนก วงษ์เล็ก
 5. นางสาว ปวันรัตน์ เหล่าจันทร์
 6. นางสาว อัษนา เซ็นสม
 7. นางสาว ธนพร หมุดดี
 8. นาย ณัฐกิตติ์ ทรัพย์น้อย
 9. นางสาว ณัฐฐากาญจน์ ทองแก้ว
 10. นาย ธีรพงษ์ อุมาสะ

ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science หรือ Sakura Exchange Program in Science ณ Graduate School of Horticulture, Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น

 • เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางด้าน Postharvest and Food Engineering
 • กิจกรรม Matching of the collaborative education and the collaborative research
 • เข้าชม National Museum of Nature and Science
 • เข้าชม Tokyo National Museum
 • เข้าชม Japan International Food Machinery & Technology Exhibition (FOOMA JAPAN 2019)
 • ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 • เยี่ยมชมไร่ชาและการผลิตชาเขียวญี่ปุ่น

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจาก Japan Science and Technology Agency (JST) โดยมี Assoc. Prof. Dr. Yukiharu Ogawa เป็นผู้ประสานงานฝ่ายญี่ปุ่น และมี อ.ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว เป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทย