ฝึกปฏิบัติงานรายวิชา 1403401 Tea and Coffee Technology

เมื่อวันที่ 30พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ฝึกปฏิบัติการการผลิตกาแฟ การควบคุมคุณภาพ การคั่วกาแฟ การชงกาแฟ การทดสอบชิม และศึกษาดูงานการจัดการไร่กาแฟและกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ โดยได้เรียนเชิญ คุณศุภชัย ศรีวิตตาภรณ์ และคุณวรวิทย์ ทักษะอุดม เป็นวิทยากรในการฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัท บลูคอฟ จำกัด (ดอยช้าง) จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา 1403401 Tea and Coffee Technology

รวมภาพกิจกรรม