สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ อ. ดร. รัฐพล แสงระยับ

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รัฐพล แสงระยับ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา วิศวกรรมอาหาร (Food Engineering) อนุสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (Agriculutural and Food Engineering) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

 

Dr. Rattapon Saengrayap