บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการโครงการและประสบการณ์การตั้งโรงงานผลิตอาหารด้วยตัวเอง”

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการโครงการและประสบการณ์การตั้งโรงงานผลิตอาหารด้วยตัวเอง” ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษในรายวิชา 1408402 Project Management for Food Industry วิทยากรโดย คุณสัญชิต แสงกล้า กรรมการและผู้จัดการ บริษัท อี.เอช.ไอ.โตไก จำกัด

กำหนดการบรรยายในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

ร่วมฟังบรรยายผ่าน zoom meeting

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/95680212757?pwd=Z3Zac1RJZzhoalVBWC8wQStiWitYdz09

Meeting ID: 953 4249 3518 Passcode: 272924