สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูงแบบบูรณาการข้ามศาสตร์

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือและวางแผนแนวทางการดำเนินงานวิจัยด้านผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูงแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่าน Zoom Meeting

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98606655866?pwd=Y3pCUVhLSE9kekNFWGhFakNtOC9Wdz09

Meeting ID: 986 0665 5866

Passcode: 942790