กล้วยหรือผลิตผลทางการเกษตรผ่านฤดูหนาวของภาคเหนือในประเทศไทยไปได้อย่างสวยงามได้อย่างไร?

เชิญชมซีรีส์ #มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพื้นที่แห่งการทำงานวิจัยและพัฒนา จัดทำโดยส่วนประชาสัมพันธ์ #มฟล
📌 ตอนที่ 10 ห่มกล้วยด้วย Nonwoven
.
กล้วยหรือผลิตผลทางการเกษตรผ่านฤดูหนาวของภาคเหนือในประเทศไทยไปได้อย่างสวยงามได้อย่างไร? มฟล.มีงานวิจัยอะไรเป็นตัวช่วยให้เกษตรกร ลองฟังคำตอบได้จาก
.
รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา ไชยวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
.
ชมคลิปได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=156707163880484